Lỗi cập nhật SB Core ngày 15/01/2015

Chào tất cả các bạn, trong ngày hôm qua thì SB Team commit SB Core phiên bản 1.5.2 lên WordPress, tuy nhiên khi người dùng cập nhật lên phiên bản này thì bị lỗi. Hiện tại SB Team đã chỉnh sửa và nâng cấp SB Core lên phiên bản mới, các bạn chưa nâng cấp thì không sao, nhưng đối với những bạn khi cập nhật lên phiên bản mới và gặp lỗi thì chỉ…