Sử dụng Asynchronous trong WordPress

Kỹ thuật Asynchronous được sử dụng khá nhiều trong lập trình, nó giúp chúng ta giải quyết được công việc trong khi mọi thứ khác vẫn tiếp tục hoạt động. Đối với WordPress thì Asynchronous cũng hữu dụng không kém, khi mà bạn sử dụng quá nhiều JavaScript trên trang của bạn, để giúp cho website chạy nhanh hơn thì bạn nên áp dụng kỹ thuật bất đồng bộ này. Chúng ta tìm hiểu qua…