Hàm tạo tài khoản admin cho WordPress

Nếu bạn đang gặp sự cố về mật khẩu, bạn không thể truy cập được vào trang quản lý của WordPress bằng quyền admin, bạn đã thử qua nhiều cách để khôi phục lại mật khẩu WordPress nhưng vẫn không được. Bây giờ bạn có thể áp dụng thử hàm tạo nhanh tài khoản admin cho WordPress. Đối với hàm này, bạn có thể tạo ra bất kỳ một tài khoản admin nào khác trên…