Xử lý lỗi Unknown collation trong phpMyAdmin

Nếu bạn đang làm việc với phpMyAdmin mà gặp lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ phpmyadmin 4.0 thì bài viết này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Kể từ phiên bản WordPress 4.2 thì hệ thống sử dụng charset utf8mb4 cho cơ sở dữ liệu, nếu hosting của bạn có phiên bản MySQL cũ thì sẽ không hoạt động được. Lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ phpmyadmin 4.0 sẽ được phát sinh khi bạn export cơ sở…

Cấu hình phpMyAdmin có form đăng nhập

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cầu hình để cho phpMyAdmin có form đăng nhập. Mặc định, sau khi cài đặt xong XAMPP thì phpMyAdmin không có chức năng này, nếu bạn muốn cấu hình để mỗi khi vào phpMyAdmin thì hệ thống sẽ hiển thị ra form đăng nhập thì bạn làm như sau: Việc đầu tiên bạn phải làm là tạo mật khẩu cho tài khoản root nếu như…