Frontend và backend ngôn ngữ khác nhau

Frontend và backend là hai định nghĩa ý chỉ giao diện người dùng bên trong bảng điều khiển admin và giao diện bên ngoài của blog WordPress. Nếu bạn yêu thích bảng điều khiển admin với ngôn ngữ mặc định là Tiếng Anh, còn giao diện bên ngoài bạn sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Việt thì bài viết này có thể giúp được bạn.

function sb_theme_frontend_vietnamese($locale) {
  if(!is_admin()) {
    $locale = 'vi';
    return $locale;
  }
}
add_filter('locale', 'sb_theme_frontend_vietnamese', 1, 1);

Bản mở tập tin functions.php của giao diện lên và thêm vào hàm cùng với filter như trên. Bộ lọc này sẽ kiểm tra và trả về ngôn ngữ là Tiếng Việt khi người dùng ở ngoài frontend.